Skriv til mig: bjarne.frydendal.jensen@mail.dk Log ind  
Forside
Hvem er jeg?
Mine Kerneområder
Stil spørgsmål og få svar
Læserbreve - Artikler
arrangementer
Lokalt Stof
Links
 
Regionskandidat Bjarne Jensen Dansk Folkeparti
Ny hjemmeside bjarnejensen-df.dk

Jeg vil på disse sider fortælle, hvad jeg står for, og forsøge at give folk mulighed for at
kende mennesket Bjarne JensenDer er mulighed for at stille spørgsmål i forum, og jeg vil forsøge at besvarer dem hurtigst muligtDer er links til Dansk Folkeparti, da det skal være nemt at finde vores politik-Kandidater- ugebreve og diverse artikler, samt indmeldelsesblanketter.


Jeg siger på forhånd Tak, fordi du ville besøge min hjemmeside, og håber, at du får svar på dine spørgsmål.


Bjarne Jensen
Dansk Folkeparti
Billund Kommune


Valgprogram for 2013

Byråds og Regionskandidat

Politisk erfaring: Byrådsmedlem på 12 år – Medlem af KL’s repræsentantskab – Medlem af Valgbarhedsnævnet – Udvalgsformand for arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale beskæftigelsesråd (LBR)

Uddannelse : Faglært Tjener – Merkonom – Videregående lederuddannelse

Arbejde : Billund Lufthavn som Passagerassistent

Jeg mener: Vi skal fastholde den positive udvikling der er på ældreområdet, ved at tiden til pleje og omsorg skal styrkes, den skal ikke bruges til administrative opgaver. For mig er det de ældres værdighed, der skal tages hånd om, her taler vi om personlig pleje, og de nære ting som nærkontakt og samhørighed. Begrebet akut-stuerne skal udvides for at sikre nærhed, og det lokale kendskab til den enkelte.

Jeg mener: Vi skal bruge de nye rammer for børnepasning meget bedre, ved at sikre at der er åben ud over Kl. 7-16. Da området er meget turistpræget, er behovet pasning også væsentlig anderledes, der er behov for pasning, hele døgnet, hvilket de nye rammer giver mulighed for. Da man nu har nu skabt helhedsskolen på godt og ondt, er det vigtigt at man fokuserer på forskellighed, således at både de boglig svage, men også de boglige stærke elever, kan få den hjælp og de udfordring de har behov for, ellers vil vi risikerer at de mister lysten til at lære, og vi kan derfor risikerer at miste dem på gulvet, og det er jo i sidste ende børnene der bliver taberne.

Jeg mener: Vi skal styrke campus ideen, og skabe et område der er skabt af elever, for elever. Det er vigtigt hvis de unge skal bruge området, og havde lyst til at være der, vi kan lave rammerne men det er de unge der skal skabe indholdet. Vi skal styrke uddannelsesområdet i Billund Kommune så omfanget af både uddannelsestilbud samt praktikpladser er højt og bredt favnende.

Jeg mener: Vi skal sikre væsentlig bedre transport til tiden, med det mener jeg at det ikke nytter noget at den kollektive trafik, kører 5 min efter, at eleverne skal være fremme, vi skal sikre bedre transport til centerbyerne, for at man kan komme til behandling og besøg på de store sygehuse, som gerne skal udbygges så behandlingen når bedre kvalitet, vi skal sikre helikopterpladser ved de store sygehuse, for at sikre hurtig behandling.

Jeg mener: Vi skal sikre væsentlig bedre vejnet og tilkørselsforhold til Billund kommune, så vi kan tilbyde bedre forhold til nye virksomheder, og forbedre forholdene for de eksisterende. På den måde kan vi gøre Billund Kommune til en tilflytterkommune, og her gælder det om at markedsføre hele kommunen, da vi har mange spændende landsbyer og områder, der kan byde ind med muligheder som centerbyerne ikke kan, og vi skal sikre fritidslivet i hele kommunen.
Regionen:

Jeg mener : At vi også i Regionen skal sikre at der er arbejdspladser til alle, det gøres ved at sikre ordentlige forhold, og hurtig offentlige sagsbehandlingstider. Det vil bevirke at region syd vil være attraktiv for rigtig mange virksomheder. Vi skal som region sikre ordentlig og god logistik, for at virksomhederne kan være konkurrence dygtige.

Vi skal sikre et kvalitetssamarbejde mellem regionens beskæftigelsespolitik og de enkelte kommuners jobcentre, for derigennem at kunne skaffe den nødvendige arbejdskraft med den nødvendige uddannelse. Dette gøres ved at man får spurgt virksomhederne hvad de skal bruge lige nu og hvad de tror de skal bruge om fem år, set ud fra deres forventninger, Det gør, at vi kan uddanne folk til den rette uddannelse, så de bliver udlært til arbejde, og ikke arbejdsløshed, men det kræver et stort samarbejde mellem uddannelserne og de enkelte virksomheder, et ansvar vi skal tage på os.

Jeg mener: At vi i regionen skal være meget bedre til at sikre, den gode kollektive trafik, således at folk der bor i provinsen (yderkants Danmark) også kan komme frem til uddannelsesstederne i de store centerbyer, vi skal sikre at der er en væsentlig bedre koordination mellem uddannelsesstederne og den offentlige trafik, dette er ganske enkelt nødvendig hvis vi skal sikre at provinsen ikke bliver et museum, hvor folk ikke kan komme fra eller til, hvis de ikke har egen transport. Vi skal være bedre som region, til at påvirke kreditselskaberne omkring belåning for virksomheder og folk som vil bosætte sig i provinsen, for også at skabe udvikling der, det vil også være til gavn for hele regionen.

Jeg mener: At vi skal udvikle de store centersygehuse, på den måde sikre vi at kvaliteten er i top, og den store viden inden for specialerne er der hvor den skal bruges. Men netop derfor skal vi sikre, at der er ordentlige og hurtige sygetransporter, det være sig med helikopter eller lægeambulancer. Når folk sendes hurtigt hjem er det vigtigt at vi sikre at kommunerne har den nødvendige kapacitet til både efterbehandling samt genoptræning, dette kan gøres ved at sikre det nødvendige antal akutstuer, med bemanding af fagpersonale, i Billund kommune har man valgt at lægge dem ved mødestedet, nu mangler man blot, at sikre et fornuftigt samarbejde mellem læger og kommunerne, til gavn for patienterne.

Jeg mener: At i de områder hvor der er mange turister, fortsat skal være skadesklinikker, da behovet for at få ordnet småskader m.m. vil være større, end andre steder, det vil også sikre bedre service og sikkerhed for vores gæster. Det er noget af det vi skal gøre for at fastholde interessen for turistområderne i region syd. Samarbejde mellem de forskellige destinationer i regionen skal være høj, for de enkelte turister vil bare havde oplevelser, vores opgave er at få dem til at blive i regionen til gavn for os alle, men så sandelig også at de har lyst til at komme igen, dette kan kun gøres ved fælles indsats og fælles målsætning